Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
FOLKLOR   İNSTİTUTU

 "DƏDƏ  QORQUD"
elmi-ədəbi toplu

XƏBƏRLƏR



“Dədə Qorqud” jurnalının 50-ci sayı çap olunub

davamı




“Dədə Qorqud” jurnalının yeni sayı işıq üzü görüb

davamı

AXTAR
 
 

© Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.
"Dədə Qorqud" elmi-ədəbi toplu. 2013.